ฝากประชาสัมพันธ์จ.ส.ต.นวัต ศรีสุโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2566

mungmee

Share: