วัดสว่างบุ่งแก้ว

ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

Share: