Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด ได้จัดโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้ง รุ่นที่ 1 จำนวนผู้เข้าอบรม 91 คน โดยมีนายวาริน ประจงสาร พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ มาให้คำแนะนำในการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. และมีวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ โดยจ่าเอกสุระเสท บุญฉิม ปลัดเทศบาลตำบลนาข่า และนายสัมฤทธิ์ พลบูรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลเพ็ญ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. ในวันเลือกตั้งที่ 28 พฤศจิกายน 2564

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 20 พ.ย. 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด นำโดย พ.จ.ต.สมนึก ชื่นอิสรา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัด อบต.บุ่งแก้ว ได้เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบุ่งแก้ว ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 28 พ.ย.64 ตามแนวทาง “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส”

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ตำบลบุ่งแก้ว ประจำปี 2564

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการฝึกอบรมเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งแก้ว ประจำปี 2564 โดยฝึกอบรมทำอาหารข้าวกล่อง ขนมไทย เตียงนอน สำหรับใช้ในศูนย์พักคอยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564 นายรณภูมิ ชาภูวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว นำบุคลากรของ อบต.บุ่งแก้ว กล่าวคำปฏิญาณต้านทุจริตทุกเช้าวันจันทร์ หนึ่งในกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายรณภูมิ ชาภูวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว และคณะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับทีม รพสต.โนนสำราญ เพื่อใช้ในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ในพื้นที่ตำบลบุ่งแก้ว

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่​ 19​ เมษายน​ 2564​ เวลา​ 10.00​ น. อำเภอโนนสะอาด นายวรพันธ์​ ชำ​นิ​ยันต์​ นายอ​ำ​เภอ​โนนสะอาด​ พร้อมด้วย​ สสอ. โนนสะอาด นายก​ อบต.บุ่งแก้ว​ ผู้ช่วย​ สสอ.โนนสะอาด​ จนท.รพ.สต.โนนสำราญ​ ผู้นำชุมชนและ​ อสม.ออกเยี่ยมให้กำลังใจสอบถามอาการ​ และสอบถามปัญหาอุปสรรค​ ความต้องการสนับสนุนกลุ่มเสี่ยงสูงที่กักตัวที่บ้าน​(Home quarantine)

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริต

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการธนาคารขยะ

Continue Reading...