วันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยจ.ส.ต.นวัต ศรีสุโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ปลัด พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ได้จัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ เพื่อร่วมกันทำสาธารณประโยชน์และทำความสะอาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว

Share: