งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบบุ่งแก้ว

mungmee

Share: