วันที่ 12 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ได้จัดโครงการแบ่งปันรอยยิ้มผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การประกวดนางสงกรานต์ผู้สูงอายุ การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี (ชาย) การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ

mungmee

Share: