วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 จ.ส.ต.นวัต ศรีสุโคตร นายก อบต.บุ่งแก้ว ร่วมกับ นายสมบูรณ์ ทีมินกุล ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านหนองแปน หมู่ที่ 5 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ทำความสะอาดถนนในหมู่บ้าน

mungmee

Share: