วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด ได้จัดโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้ง รุ่นที่ 1 จำนวนผู้เข้าอบรม 91 คน โดยมีนายวาริน ประจงสาร พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ มาให้คำแนะนำในการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. และมีวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ โดยจ่าเอกสุระเสท บุญฉิม ปลัดเทศบาลตำบลนาข่า และนายสัมฤทธิ์ พลบูรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลเพ็ญ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. ในวันเลือกตั้งที่ 28 พฤศจิกายน 2564

mungmee

Share: