วันที่ 20 พ.ย. 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด นำโดย พ.จ.ต.สมนึก ชื่นอิสรา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัด อบต.บุ่งแก้ว ได้เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบุ่งแก้ว ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 28 พ.ย.64 ตามแนวทาง “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส”

Share: