วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นำโดยจ่าสิบตำรวจนวัต ศรีสุโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว รองนายกฯ ปลัดอบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ได้จัดกิจกรรมตรวจหาสารเสพติดของบุคลากรในอบต.บุ่งแก้ว โดยได้รับความร่วมมือ กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโนนสะอาด ,สถานีตำรวจภูธรโนนสะอาด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสำราญ เพื่อตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของบุคลากรในอบต.บุ่งแก้วจำนวนนึง และหากพบว่ามีการยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด จะดำเนินการให้บุคคลนั้นลาออกต่อไป

mungmee

Share: