วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นำโดยจ่าสิบตำรวจนวัต ศรีสุโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว รองนายกฯ ปลัดอบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นทองอุไร ณ บริเวณสำนักงานอบต.บุ่งแก้ว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสำนักงานอบต.บุ่งแก้ว

Share: