นายรณภูมิ ชาภูวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว และคณะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับทีม รพสต.โนนสำราญ เพื่อใช้ในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ในพื้นที่ตำบลบุ่งแก้ว

Share:

Author: mungmee