พิธีเปิดโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567  พิธีเปิดโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ปีงบประมาณ 2567 ณ ถนนศาลากลางบ้าน บ้านโนนสำราญ ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัด อุดรธานี

mungmee

Share: