ประชาสัมพันธ์ รับโอนยัานพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตะแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง อบต.สร้างแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

Share: