โครงการ ผ้าป่ารวมใจชาวอำเภอโนนสะอาด สร้าง บ้าน “บวร” ให้ (ธง) นางประมวล จิตรสูงเนิน บ้านกุดขนวน หมู่ที่ 3 ต.บุ่งเเก้ว อ.โนนสะอาดซึ่งเป็นครัวเรือนที่ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือผ่านระบบ ThaiQM มิติ

จสต.นวัต ศรีสุโคตรนายก อบต.บุ่งเเก้วผญ.บ้านกุดขนวน คณะกรรมการหมู่บ้าน กม.เเละประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา”เราทำดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันสร้าง บ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการ ผ้าป่ารวมใจชาวอำเภอโนนสะอาด สร้าง บ้าน “บวร” ให้ (ธง) นางประมวล จิตรสูงเนิน บ้านกุดขนวน หมู่ที่ 3 ต.บุ่งเเก้ว อ.โนนสะอาดซึ่งเป็นครัวเรือนที่ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือผ่านระบบ ThaiQM มิติ ที่อยู่อาศัยโดยใช้เงินจากผ้าป่าร่วมใจสามัคคี บ้าน “บวร” จำนวน 30,000 บาท

Share: