โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครบัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป จำนวน 2,372 อัตรา ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG” (U2T for BCG) จำนวน 265 ตำบล เพื่อเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดย U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

👨🏻‍🎓 👩🏻‍💼 ประเภทผู้สมัครงาน
1. บัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน 5 ปี (เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน)
2. ประชาชนในพื้นที่ (เงินเดือน 9,000 บาท/เดือน)
ระยะเวลาการทำงาน 3 เดือน (1 ก.ค.- 30 ก.ย. 65)

ลงทะเบียนสมัครงานได้ที่ https://u2tbcg.com/ ตั้งแต่ 17 มิ.ย. 65

Share: