กองสาธารณสุข อบต.บุ่งแก้ว รพ.สต.โนนสำราญ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG)แพทย์และทีมสหวิชาชีพจากรพ.โนนสะอาด ออกเยี่ยมติดตาม ให้คำแนะนำและร่วมเรียนรู้เคสในพื้นที่ตำบลบุ่งแก้ว

Share: