โครงการฝึกอบรมเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งแก้ว ประจำปี 2564 โดยฝึกอบรมทำอาหารข้าวกล่อง ขนมไทย เตียงนอน สำหรับใช้ในศูนย์พักคอยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

Share:

Author: mungmee